Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.

Beşgenin Renkleri

BEŞGEN ÜMİTKÖY VİP KOLEJİNDE RENKLERİN ANLAMI NEDİR ?

   Hint felsefesine göre, insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken omurga kemiğinin alt boğumunda, kuyruk sokumunda, negatif bir akım bulunur. Bu iki “kutup" arasında dolaşan elektrik gücü “YAŞAM”dır (Vikipedi, Çakra). Yaşadığımız evimizde de durum bundan farksızdır. Yaşam alanlarına göre elektrik gücü belirli sayıda sigorta sistemi ile dengelenmektedir. İnsanda da enerji merkezleri omurga boyunca sıralanmakta ve yedi (7) tane olduğu kabul edilmektedir. Enerji merkezlerin renkleri ise gökkuşağı renklerinden oluşmaktadır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor…

   Gökkuşağının renkleri, öğrencinin yaş grubuna ve yapılacak etkinliğe göre katlarda farklı farklı uygulanmıştır. Girişte lacivert (spor salonu, Müdür ve toplatı odası), birinci katta (yemekhane, müzik ve resim) sarı, ikinci katta (ortaokul) yeşil, üçüncü kat (rehberlik, ingilizce, bilim ve bilişim sınıfları) mor, dördüncü kat (ilkokul) turuncu ve beşinci kat (anaokulu ve drama salonu) mavi tercih edilmiştir. Kırmızı renk genelde enerji ve hareketliliği ifade ettiğinden ve okulda eğitim alan yaş grubumuz zaten bu özellikler sahip olduğundan tercih edilmemiştir.

   Ayrıca okulun dış cephesinden başlayarak bilinen okul konseptinin dışına çıkılmıştır. Daha çok araştırmaların yapıldığı çağdaş enstitüler modellenmiş belki de geleceğin okullarının temelleri atılmıştır. Okul içerisinde de geometrik renkler ve desenler farlılı farklı kullanılmış ve tek düzelikten kaçınılmıştır. Sınıflara sedir yapılması, akıllı tahta ile birlikte normal tahtanın konulması, sıraların altıgen ve sandalyelerin renkli olması, algıda çeşitliği sağlaması için sınıf zemin ve duvarlarına çizgiler oluşturulması, panoların farklılığı ile kütüphanenin koridorlara taşınması, okul içi ayrı bir ayakkabı giyilmesi, ödevlerin okul da yapılması, “öğrenciye niye yaptın ya da niye yapmadın” diye sorulmaması, sadece farklılıklarımızdan bir kaçını oluşturmaktadır.

   Bütün bu farklılıkların sebebi, bilinçaltını bilincin baskısından kurtararak öğrencinin keşfetmesine katkı yapmak içindir. Aynı masallarda bilinci devre dışı bırakmak için yapıldığı gibi… Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde kalbur saman içinde ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken… Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik döndük baktık ki bir arpa boyu yol gittik… gibi… Beşgen Vip Koleji bu mimari tercihler ile öğrencinin bilinçaltını sürekli güvende ve öğrenme modunda tutmaktadır.

Giriş (Lacivert)

   İnsanın altıncı çakrası olarak kabul edilen ve lacivert renkle ifade edilen 3. göz çakrası, “kavrayışı” temsil etmektedir. Lacivert renk ile, ilk girişten itibaren, Öğrencilerimizin eğitim-öğretim temel ihtiyacı “Öz Farkındalık Programlaması” ile düşünce ve kavrayışta netlik kazanmaktadır. Farkındalıkla kendi ve dünyanın ayrı ayrı olduğunu kabul edilerek enerji akışı hızlandırılmaktadır. Aynı zamanda da resmin bütününün görülmesine de katkı yapılmaktadır.

Eğitim-Öğretime katkısı:

   Öğrencinin bilinçaltı girişte karşılaştığı bu renkle uyarılmaktadır. Farkında olmaksızın onun kavrayış enerjisi aktif hale gelmektedir. Böylece dersleri anlama ve kavraması kolaylaşmaktadır. Ayrıca düşüncenin netleşmesi ve gözlemci rolüne girilmesi de okul yaşamını farklılaştırmaktadır.

Birinci Kat (Sarı)

   İnsanın üçüncü çakrası olarak kabul edilen ve sarı renkle ifade edilen güneş sinir ağı çakrası, “irade gücünü” temsil etmektedir. Sarı katta öğrencinin kendini yani özünü değerli görmesi amacıyla resim ve müzik akademileri ile yemekhane bu katta konuşlandırılmıştır. Yemekhane de farklı oturma gruplarının oluşturulması bu amacı desteklemektedir.

Eğitim-Öğretime katkısı:

    Bu çakranın enerji akışını “utanma, hayal kırıklığı, öfke, kin ve değersizlik” etkilemektedir. Hepimizin farklı açılardan yaşadığı bu duygular resim ve müzik de üst seviyeye çıkmaktadır. Becerememe duygusu ve mahcup olma korkusu bizlerin iradesini felce uğratmaktadır. Sarı renk ile bu çakra aktif hale getirilirken iradesi güçlü öğrenciler hem yemekhanede hem de müzik ve resim atölyelerinde performanslarını üst seviyeye farkında olmadan çıkartabilmektedirler.

İkinci Kat (Yeşil)

   İnsanın dördüncü çakrası olarak kabul edilen ve yeşil renkle ifade edilen kalp çakrası, “sevgiyi” temsil etmektedir. Bu katı ortaokul öğrencileri için tasarladık. Delikanlılığa geçme yaşı olarak kabul edebileceğimiz 10-14 yaş arası öğrencilerin öncelikle kendileriyle yüzleşmeleri ve kendilerini sevmeleri gerekmektedir. Üzüntü keder ve acıları enerji akışını etkilemektedir.

Eğitim-Öğretime katkısı:

   Özellike 8. sınıfa kadar delikanlı olma süreci yaşayan öğrencilerin eğitim ve öğretimde motivasyonları düştüğü gibi aile fertleriyle de iletişim çatışmaları yaşamaktadırlar. Yeşil tema ile yaşayan bu gençlerin kalp çakrası aktif hale getirilmektedir. Böylece öğrenciler yapmakta zorlandıkları şeyleri daha kolay yapabilmektedirler. Hem kendilerini hem de arkadaşlarını çok rahat affedebildikleri gibi ailede de çatışmaların önüne geçilmiş olunmaktadır. Bu katın öğrencileri, aktif hale gelen kalp çakrası yardımıyla, kendilerini olumsuzluklardan kurtarma ve öğrenme performanslarını artırma şansını yakalayabilmektedirler.

Üçüncü Kat (Mor)

   İnsanın yedinci çakrası olarak kabul edilen ve mor renkle ifade edilen taç çakrası, “öz bilinci” temsil etmektedir. Bu katta laboratuarlar, ingilizce sınıfları ve rehberlik servisi bulunmaktadır. Laboratuarlarda tısımlanmış dünyanın gizemi aralanırken dünyayı kabul etme ve onunla birlikte akışta bulunma temel ihtiyacı sağlanmaktadır. Rehberlik ile de akışta karşılaşılan çaresizlikler çözümlenmektedir.

Eğitim-Öğretime katkısı:

    Beşgen Vip Kolejinde uygulanan SAP (Öz Farkındalık Programlaması), bağımlılığın bırakılarak evren ile bütünleşmeyi ve özgür kaşifler yetiştirmeyi sağlamaktadır. Bu katta, mor rengin taç çakrasını aktif hale getirmesiyle birlikte, öğrenciler farkında oldukları öz kaynaklarıyla evrenin tılsımlarını laboratuarlarda bir bir çözerler. Öz bilinçleri aktif olduğundan bağımlılıklardan kurtularak ne istediklerini bilirler ve onu gerçekleştirmek için pozitif performans gösterirler.

Dördüncü Kat (Turuncu)

   İnsanın ikinci çakrası olarak kabul edilen ve turuncu renkle ifade edilen sakral çakrası, “zevk almayı” temsil etmektedir. Bu katı ilkokul öğrencileri için tasarladık. Ailesinden ayrılarak daha uzun süre okulda kalan öğrencilerin öğrenmeye istekli olması, bu süreçten zevk olması ve kendine olan öz saygısını inşa edebilmesi ilkokul da daha önem kazanmaktadır.

Eğitim-Öğretime katkısı:

   İlkokul öğrencileri hareketli ve yerinde duramadıklarından, biz yetişkinlere göre, her zaman çevrelerine zarar verebilmektedir. Aslında çocuk olmanın gereğini y a p m a k t a d ı r l a r. Sonrasında çocuğa yaşatılan suçluluk ve bağımlılık enerji akışını engellemektedir. Turuncu renk ile bu çakra aktif hale getirilmektedir. Öğrencilere tercih ettikleri olumsuz davranışlar için kendilerini affetmeleri sağlanır. Onlar bu davranışlarının gelişimlerinin bir parçası olduğu gerçeği ile yüzleştirilir. Böylece güven ortamında zevk alarak öğrenme süreci sağlanmış olur.

Beşinci Kat (Mavi)

   İnsanın beşinci çakrası olarak kabul edilen ve mavi renkle ifade edilen boğaz çakrası, “gerçekleri” temsil etmektedir. Bu çakranı temel ihtiyacı insanın kendini olduğu gibi kabul etmesi ve esneklikle değişiklikleri kabul etmesidir. Enerji akışını ise hissettiklerini söyleyememe ve esnek olamama engellemektedir.

Eğitim-Öğretime katkısı:

   Bu katta Tiyatro Akademi ile Anaokulu konuşlandırılmıştır. Renk ile aktif hale getirilen çakrayla, anaokulu öğrencilerimiz duygularını bastırmaktan vaz geçerek her duygusunu ifade etme gayretinde olurlar. Tiyatro Akademi de ise öğrenciler duygularını drama, dans, şarkı ve şiirle sanatsal olarak ifade ederler. Gerçek hayattaki rollerini hakkıyla yapabilmek için sahne de onları hayatlarının bir parçası olacak şekilde performansa dönüştürürler.

Sonuç olarak;

   Astral sürecin bir parçası olan çakraların varlığı artık pozitif bilimler tarafından da kabul edilmektedir. Beşgen Vip Kolejinde uygulanan SAP, öğrencinin ÖZ’ünü astral ve fizik bedenleri oluşturduğunu kabul etmektedir. Öğrencinin pozitif performans göstermesi için bu ikilinin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Fizik bedenin tam performansı astral bedendeki enerji akışlarının düzenlenmesine bağlıdır. Okulumuzda her katta farklı renk kullanarak oluşturduğumuz “kaşif gökkuşağı” çakraları açarak eğitim-öğretime pozitif katkı yapmaktadır. Öğrencilerin kazanımları, hem ailelerine hem de okulumuz personeline “pozitif performans” olarak dönmektedir.

E-Posta Listemize Katılın

Duyuru ve haberlerimiz artık e-postanızda. Bu servisimizden yararlanmak için e-posta listemize katılın.

Bize Ulaşın

  +90 312 236 07 16

  +90 312 236 07 17

  info@besgenumitkoyvipkoleji.com.tr

Mutlukent Mh. 2073. Sk.
No:8 Ümitköy - Ankara

 Copyright 2016 Beşgen Ümitköy Vip Koleji.   Tüm hakları saklıdır, izinsiz içerik kullanılamaz!